×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı’yı Tanımak

Tanrı'ya Ulaşmak

PDF

1. Tanrı sizi SEVİYOR ve yaşamınız için HARİKA bir planı var.


Tanrı'nın Sevgisi
"Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar."1

Tanrı'nın Planı
İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim."2

Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?
Çünkü...


2. İnsan GÜNAHLIDIR ve Tanrı'dan AYRI DÜŞMÜŞTÜR. Bu nedenle Tanrı'nın sevgisini ve yaşamı için olan planını bilemez ve uygulayamaz.


İnsan Günahlıdır
"Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı."3

Tanrı Kutsaldır
"Kutsal olun, çünkü ben kutsalım."4

İnsan Tanrı'dan Ayrı Düşmüştür
"Günahın ücreti ölümdür" (Tanrı'dan ruhsal kopuş)5

[Günahlı İnsan]

Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.

OKLAR ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir.

Bu çaba Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir.

İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.

Üçüncü kural bu boşluğu kapatacak köprüyü anlatıyor...

3. İsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı'nın sağladığı TEK ÇAREDİR. Ancak O'nun ile, Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

O Bizim Yerimize Öldü

İsa'nın Doğumu:

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın meleği ona görünüp şöyle dedi: “Korkma Meryem! Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.Kendisine, ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denilecek."

Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek."6

İste o güne dek Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

[Kurban Kuzusu]

KURBAN KUZUSU
İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİH’İN bizim için yapacağının öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH’İ bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.

Nitekim İncil’in Yuhanna bölümünde aynı konuda şunları okuyoruz:

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"7

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü”8

Ölümden Dirildi
"Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kefas'a sonra Onikilere göründü."9

Tanrı'ya Giden Yol
İsa "YOL, GERÇEK ve YAŞAM Ben'im" dedi.10

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi, Öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."11

Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor...

4. İsa Mesih'i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak KABUL ETMELİYİZ. Bundan sonra Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.


Mesih'i Kabul Etmeliyiz
"Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."12

İsa Mesih'i İman Yoluyla Kabul Ederiz
"İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir."13

İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız.14

İsa Mesih'i Kişisel Olarak Çağırmalıyız
İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.15

İsa'yı kabul etmemiz demek, kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESİH'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz.

İki daire, iki ayrı yaşamı simgelemektedir:

[Bedendeki Yaşam]

BEDENDEKİ YAŞAM
  • BENLİK yaşam tahtında
  • Mesih yaşamın dışında
  • Bütün ilgi alanları benlikçe yönlendirildiğinden bir karmaşa var

[Mesih'teki Yaşam]

MESİH'TEKİ YAŞAM
  • MESİH yaşam tahtında
  • Benlik tamamen Tanrı Sözü olan Mesih'e boyun eğmiş
  • Bütün ilgi alanları Mesih'e yöneldiği için kişinin yaşamında Tanrı planı doğrultusunda bir düzen görülüyor

— Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?
— Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor...

İsa Mesih'i şimdi iman ile dua ederek yaşamınıza alabilirsiniz

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı yüreğinizi biliyor, ve ağzınızdan çıkan sözlerden çok, yüreğinizdeki düşüncelere önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

"Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü Sen bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap." AMİN

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH’İ yaşamımıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o an da yaşamınıza gelecektir.

 İsa Mesih'i az önce yaşamıma davet ettim. (Bu konuda size faydalı olabilecek bilgiler göreceksiniz)…
 Bize e-mail ile ulaşın…


Dipnotlar: (1) 1. Yuhanna 4:16 (2) Yuhanna 10:10 (3) Romalılar 3:23 (4) 1. Petrus 1:16 (5) Romalılar 6:23 (6) Luka 1:30-35 (7) Yuhanna 1:29 (8) Romalılar 5:8 (9) 1. Korintliler 15:3-5 (10) Yuhanna 14:6 (11) Yuhanna 3:16 (12) Yuhanna 1:12 (13) Efesliler 2:8-9 (14) Yuhanna 3:1-8'i okuyun (15) Vahiy 3:20


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: