×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı’yı Tanımak

Kutsal Ruh Kimdir?

PDF

Soru: "Kutsal Ruh kimdir/nedir? Sitenizde ve farklı kaynaklarda bu adı/ifadeyi birkaç defa görmüştüm."

Kutsal Ruh, İsa Mesih ölümden dirilip cennete yükseldikten sonra, Mesih’in gerçek takipçilerinin içinde yaşayacak olan kişidir.1

İsa Mesih öğrencilerine şöyle der,

“Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.”2

Kutsal Ruh hayali, ruhani bir gölge ya da kişiliksiz bir güç değildir. Kutsal Ruh, Rab, Baba ve Oğul ile her açıdan eşittir; Rabbin üçüncü üyesi olarak kabul edilir. İsa Mesih öğrencilerine şöyle der,

“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”3

Rab, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhtur. Baba ve Oğula atfedilen tüm kutsal nitelikler, Kutsal Ruha da eşit olarak atfedilir. İsa Mesih, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Rabbin çocukları olma hakkını vermiştir.4 Rab, Kutsal Ruhu aracılığıyla onların içinde yaşar.5 Kutsal Ruhun aklı, duyguları ve iradesi vardır. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır.6

Kutsal Ruhun ilk rolü, İsa Mesih’e tanıklık etmektir.7 İnsanların yüreklerini, İsa Mesih hakkındaki gerçeklerle doldurur. Kutsal Ruh ayrıca imanlı olmayı öğreten bir öğretmen gibi davranır.8 Rabbin isteklerini ve gerçeklerini imanlı olanlara açıklar.

İsa Mesih öğrencilerine şöyle der,

“Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”9

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.”10

Kutsal Ruh, İsa Mesih’e iman edenlerin içinde yaşayarak, Rabbin niteliklerini imanlıların hayatlarında gerçekleştirmek için onlara verilmiştir. Kendi başımıza yapamayacağımız bir şekilde, Kutsal Ruh hayatımıza sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim getirir.11 Rab bizden sevgi dolu, sabırlı, nazik olmaya çalışmak yerine, yaşamlarımızda bu nitelikleri üretmesi için O’na güvenmemizi ister. Böylece imanlılara Kutsal Ruhun izinde yürümeleri ve Kutsal Ruh ile dolmaları söylenir.12 Kutsal Ruh, imanlılara kutsal büyümeyi teşvik etmeleri ve diğer imanlıları teşvik edip yardımcı olmaları için güç verir.13

Kutsal Ruh, imanlı olmayanlar için de çaba sarf eder. İnsanoğlunun ne kadar günahkâr olduğu, Rab tarafından affedilmemiz gerektiği, İsa Mesih’in ne kadar adil olduğu konusunda kalplerimizi ikna eder. Mesih bizim yerimize, bizim günahlarımız için öldü ve Rab dünyayı ve O’nu tanımayanları nihai olarak yargılayacaktır.14 Kutsal Ruh kalplerimizi ve aklımızı kendisine doğru çekmeye çalışır. Bizden af ve yeni bir yaşam için tövbe ederek Rabbe dönmemizi ister.

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Elçilerin İşleri, 2. Bölüm (2) Yuhanna 14:16-18 (3) Matta 28:18-20 (4) Yuhanna 1:12-13 (5) 1. Korintliler 3:16 (6) Romalılar 15:30 ve 1. Korintliler 12:11 (7) Yuhanna 15:26 ve 16:14 (8) 1. Korintliler 2:9-14 (9) Yuhanna 14:26 (10) Yuhanna 16:13 (11) Galatyalılar 5:22-23 (12) Galatyalılar 5:25 ve Efesliler 5:18 (13) Romalılar 12. Bölüm, 1. Korintliler 12. Bölüm, Efesliler 4. Bölüm (14) Yuhanna 16:8-11


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: