×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Soru & Cevap

Görünmez Bir Tanrıyı Nasıl Buluruz?

Tanrı niçin tamamen görünmez değildir? Tanrı bizim boyutumuza nasıl girdi?

PDF

İki insanın düz bir parça kağıt üzerinde olduğunu düşünelim. Bu insanlar iki boyutlu olsun. Bu kişilerin sadece y istikametinde bedenleri vardır ancak derinlik (x) istikametinde bir bedenleri yoktur. Bu kağıt onların dünyasını teşkil etmektedir. Onlar seni görebilir mi? Hayır. Onlar sadece (onların dünyası) kağıt üzerindekileri görebilir. Çünkü onların hiçbir derinlik algısı yoktur. Parmak ucunuzla kağıda bastırdığınızı düşünün. Şimdi onlar seni görebilir mi? Onlar seni değil ama sadece onların dünyasına giren senin parmağının ucunu görebilirler.

Tanrı ile bizim durumumuzu anlamanız için verilmiş küçük bir örnekti bu. Tanrı bizim boyutlarımızın dışındadır. Tanrı bizim zaman ve mekan anlayışımızın dışındadır. Bu yüzden, O'nu "görmemiz" zordur. Bizler de, o kağıtta yaşayan iki boyutlu düz insanlar gibiyiz. Bizler üçüncü boyutta olanları göremeyiz. Gerçekte biz dört boyutlu bir dünyada yaşarız: derinlik, yükseklik, genişlik ve zaman; Tanrı da bu dört boyutun ötesindedir.

Peki bu durumda biz böyle bir Tanrı'yı nasıl bilebiliriz? Kağıt üzerinde yaşayan "düz insanlar" nasıl parmak ucunu görebiliyorlarsa, bizlerde Tanrı Kendisini açıklamadıkça, O'nu bilemeyiz. Tanrı, Kendisini görmemizi isterse bizim dünyamızın "kağıdına dokunmalıdır." Tanrı, bizim boyutumuza gelmek durumundadır.

İnsanlık tarihini, özellikle dinsel tarihi incelersek, Tanrı'nın bizim dünyamızın "kağıdına" dokunduğunu görürüz. Tanrı'nın "parmağı" bizim dünyamıza İsa Mesih olarak dokunmuştur. İsa Mesih:

Tanrı olduğunu iddia etmiştir1,

O'nu görmenin Tanrı'yı görmek olduğunu söylemiştir2,

Gökten indiğini söylemiştir3,

Tanrı'nın sahip olduğu bir hakkı üstlenip günahları bağışlamıştır4.

Yeni Antlaşma'nın ayetleri İsa Mesih'in Tanrılığını dile getirir5.

"Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük."6

"Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur."7

Tanrı'nın bizim dört boyutlu dünyamıza beden alarak gelmiş olması çok mantıklıdır. Tanrı Kendisini bize göstermiştir. Tanrı, bunu niçin yaptı?

Yaşlı bir çiftçi tek başına bir kulübede yaşarmış. Onun kulübesinin hemen yanında bir ambar varmış. Çok soğuk bir kış gecesi, soğuktan donup ölmekten kurtulmak isteyen kuşlar, pencereleri tıklamayı başlamışlar. Yaşlı adam dışarı çıkıp ambar kapısını açmış. Ambarın içi sıcacıkmış. Yaşlı adam kuşlara seslenip elleri kolları ile onları ambara sokmaya çalışmışsa da kuşlar onu anlamamışlar.

O zaman yaşlı adam bir kuş olmayı dilemiş. Eğer bir kuş olabilseymiş, o zaman diğer kuşları ambara yönlendirip ölümden kurtarabilirmiş. İşte o an bu yaşlı çiftçi, İsa Mesih'in neden gelmiş olduğunu anlamış. Yaşlı adam bir kuş olmamasına rağmen, Tanrı bir adam olabildi ve öyle yaptı.

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."8

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Yuhanna 8:58, 17:3 (2) Yuhanna 12:45, 14:9 (3) Yuhanna 3:13 (4) Markos 2:5 (5) Yuhanna 1:3,4,18; İbraniler 1:1-13; Koloseliler 1:15-20, 2:9; Filipililer 2:6 (6) Yuhanna 1:14 (7) Koloseliler 1:15 (8) Yuhanna 3:16


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: