×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı’yı Tanımak

Cennet Nasıl Bir Yer?

Kutsal Kitabın cenneti nasıl tanımladığına ve cennetin nasıl bir yer olduğuna bir bakalım…

PDF

Soru: "Cennet nerededir ve nasıl bir yerdir? Cennet gerçek midir?"

Evet, gerçekten de bir cennet vardır.

Çoğu insanın “cennet” olarak adlandırdığı yer aslında Kutsal Kitabın “yeni Yeruşalim” olarak adlandırdığı sonsuz bir şehirdir.1 Muhteşem bir yer olacaktır, örnek olarak cennet de böyle görünecektir.

Kristal gibi berrak bir nehir, kentin ortasında bulunan Rab ve Kuzunun (İsa Mesih) tahtından akacaktır. Nehrin her tarafında, her ay on iki çeşit meyve veren hayat ağacı olacaktır. Sokaklar, şeffaf camlar gibi saf altın olacaktır. Kentin duvarları her türlü mücevher, zümrüt, oniks, ametist, topaz vb. değerli taşlarla süslenecektir. Güneş veya aya ihtiyaç kalmayacak, tapınak veya kiliseye gerek duyulmayacaktır. Rabbin varlığı kentin ışığı olacaktır.2

Ancak cennetin asıl güzelliği şudur:

“İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. …Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi.3

Cennet İsa Mesih’e aittir, cenneti yaratan O’dur. “Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.”4

İsa Mesih dünyaya bir Kurtarıcı olarak gelmiş olsa da, bir gün Yargıç koltuğuna oturacaktır. Tüm insanlar ölümden bedensel bir diriliş yaşayacak ve her biri yaptıklarına göre Mesih tarafından yargılanacaktır.5

Bu yüzden İsa Mesih’in cennete nasıl gidileceğine dair söylediklerini dinlemek faydalı olabilir.

Birçok insan bunun takdire şayan bir hayat sürerek veya cinayet gibi aşırı kötü günahlardan uzak durarak başarılabileceğini düşünür.

Yine de İsa Mesih’in cennete gidebilmek için söyledikleri şöyledir: “Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler’inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz!” Din bilginleri ve Ferisiler hayranlık duyulan dini modellerdi. Onlar iyi ve “kutsal” insanlardı.

İsa Mesih, Yeşaya peygamberin söylediklerini yeniden doğrular. Kimse cenneti hak etmiyor. Hiç kimse yeterince iyi değil. Cennete bu şekilde ulaşamayız. Bu yüzden İsa Mesih geldi, böylece sonsuz yaşama kavuşabildik.

İşte cennete nasıl gidileceğinin açıklaması: cennet İsa Mesih’e inanan herkese açıktır. “Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.”6

İsa Mesih’le ilişki kurduğumuzda, bu sonsuza dek süren bir ilişkidir. İsimlerimiz yaşam kitabına yazılmıştır. İsa şöyle diyor, “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.”7

Cennet ile ilgili olarak, İsa Mesih’e cevap verip sonsuz yaşam armağanını kabul edip etmemek bizim kararımızdır.

İsa Mesih şöyle diyor, “Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”8

Kutsal Yazılarda bize, cennette İsa Mesih’e inanan her grup, dil, insan ve ulustan çok sayıda insan olacağı ve Mesih’e olan inançları sebebiyle sonsuz yaşama kavuşacakları söylenir.

O’na inanmak ne anlama gelir?

Bu sadece İsa ile ilgili şeylere inanmak demek değildir. Bu aynı Barack Obama’nın Amerika’nın başkanı olduğuna inanmanla, onu şahsen tanımak arasındaki fark gibidir. Aynı şekilde, İsa’nın Rab olduğuna inanmış ama O’nu yaşamına hiç davet etmemiş olabilirsin.

O’na nasıl inanabileceğin ve sonsuz yaşama nasıl kavuşacağınla ilgili kafanda sorular varsa aşağıda linki yer alan “Kör Bir İman Değil” makalesini okuyabilirsin:

https://www.tanriyitanimak.com/makaleler/iman.html

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Kutsal Kitap, Vahiy 21:2 (2) Kutsal Kitap, Vahiy 21 ve 22 (3) Kutsal Kitap, Vahiy 21:3-5 (4) Kutsal Kitap, Koloseliler 1:16 (5) Kutsal Kitap, Vahiy 20:11-13 (6) Kutsal Kitap, Yuhanna 3:16-17 (7) Kutsal Kitap, Yuhanna 5:24 (8) Kutsal Kitap, Yuhanna 6:40


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: