×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih’e “Güvenmek” Ne demektir?

PDF

Soru: “Tüm bunların hepsi kulağa harika geliyor, ama “İsa Mesih’e güvenmenin” ne demek olduğunu tam olarak anlayamadım, açıklayabilir misiniz?”

Öncelikle, İsa Mesih’e güvenmek kendine değil seni cennete götürmesi için Mesih’e güvendiğin anlamına gelir. Rab tarafından kabul edilebilir görüleceğimizi düşündüğümüz iyi işleri yaparak cennete gidemeyiz. Aksine, İsa’nın günahlarımız için öldüğünü fark ederek, günahlarımız için affedilebiliriz. Kutsal Kitaba göre, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi günahlarımızın affedilmesinin tek yoludur.

  • “(Eski Antlaşma’daki) Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır.”1

  • “Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.”2

Birisi günahlarının affedilmesi için İsa Mesih’e güvendiğinde, onun için yeni bir yaşam başlar. “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”3 O kişi, İsa Mesih’in takipçisi olur. İsa’nın takipçisi olarak, Mesih’e yalnızca günahlarını affetmesi için değil, yaşamının diğer tüm alanlarında da güvenir.

Örneğin, İsa Mesih, öğrencilerine onların öğretmeni olduğunu söyler.4 Kutsal Ruhu onlara göndereceğini, Kutsal Ruhun onlara her şeyi öğreteceğini5 ve onları tüm gerçeğe yönlendireceğini söyler.6 Rab, insanlara kendi yollarını ve asıl gerçeği öğretir. Değerlerimiz, davranışlarımız ve düşüncelerimizdeki doğru olmayan şeyleri temizler ve bize O’nun bakış açısından neyin doğru olduğunu gösterir. Bu, Rabbin bizi sevmesinin başka bir yoludur.

O, tüm gerçeği bilen kişidir ve yaşamlarımızı O’nun gerçeği üzerine inşa etmemizi ister. İsa Mesih şöyle diyor…

  • “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur.”7

  • “İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.”8

  • “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.”9

İsa Mesih’i takip etmenin en önemli kısmı O’ndan öğrenmektir. Öğretmenimiz olarak Mesih’e güvenirsek, O’nun isteği ve gerçeğine göre yeni bir hayat yaşamamıza yardımcı olur. Bize nasıl yaşayacağımızı gösterir ve hatta nasıl dua edeceğimiz konusunda bile bize rehberlik eder. Bizden ne istediğini öğrendiğimiz zaman, tüm bunları yapması için O’nun hükmüne ve gücüne (Kutsal Ruha) güveniriz.

İsa Mesih’i takip etmek, tamamıyla O’na güvenmekle ilgilidir. Mesih öğrencilerine şöyle der, “Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.”10

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Elçilerin İşleri 10:43 (2) Efesliler 1:7-8 (3) 2. Korintliler 5:17 (4) Yuhanna 13:13-14 (5) Yuhanna 14:26 (6) Yuhanna 16:13 (7) Matta 7:24-25 (8) Yuhanna 8:31-32 (9) Matta 11:28-29 (10) Yuhanna 15:5


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: