×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih, Tanrı Olduğunu Söylemiş midir?

İsa Mesih insanlara kendisi hakkında ne söylemiştir?

PDF

İsa Mesih'in ilk takipçileri, İsa Mesih'in Tanrı'nın beden almış hali olduğu konusunda tamamen ikna olmuşlardır. Pavlus şöyle demiştir: " Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.… Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü." Yuhanna, İsa Mesih'in dünyayı yarattığını söylemiştir. Petrus şöyle demiştir, "peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır."

Peki ya İsa Mesih kendi hakkında ne dedi? Şimdiye kadar kendisini Tanrı olarak tanıttı mı? Kutsal Kitap'a göre. . . Kesinlikle. Aşağıdaki ifadelerini beden aldığı esnada yapmıştır:

Tanrı Olduğunu Nasıl İma Etmiştir:

Yahudiler, «Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?» dediler. İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım» dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.1

" Ben ve Baba biriz.» Yahudiler O'nu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, «Size Baba'dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim» dedi. «Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?» Yahudiler şöyle cevap verdiler: «Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.»"2

"İsa yüksek sesle, «Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur» dedi. «Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim."3

"Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara, «Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?» dedi. «Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız."4

"İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.» Filipus «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi. İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?"5

Kendisini Nasıl Tanıtmıştır?:

"İsa onlara dedi ki, «Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.» Onlar da, «Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!» dediler. İsa, «Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi."6

"İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.» Ferisiler, «Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil» dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: «Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz."7

"Bunun için İsa yine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir."8

"Marta İsa'ya, «Ya Rab» dedi, «burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum.» İsa, «Kardeşin dirilecektir» dedi. Marta, «Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum» dedi. İsa ona, «Diriliş ve yaşam ben'im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?» Marta, «Evet, ya Rab» dedi. «Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.»"9

Buraya Niçin Geldiğini Söyledi:

"Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: «Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, diğerlerinin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.»"10

"Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: «İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.» Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı."11

"«Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir."12

"Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği şudur: Bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»"13

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Yuhanna 8:57-59 (2) Yuhanna 10:30-33 (3) Yuhanna 12:44-46 (4) Yuhanna 13:12-14 (5) Yuhanna 14:6-9 (6) Yuhanna 6:32-35 (7) Yuhanna 8:12-14 (8) Yuhanna 10:7-11 (9) Yuhanna 11:21-27 (10) Matta 20:25-28 (11) Markos 9:31-32 (12) Yuhanna 3:16-18 (13) Yuhanna 6:37-40


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: