×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Soru & Cevap

Katoliklikle Hristiyanlık arasında bir fark var mı?

PDF

Soru: “Katolik olmakla Hristiyan olmak arasında bir fark var mı?”

Hristiyanlığın birçok mezhebi ve kilisesi var: Katolik, Presbiteryen, Metodist, Baptist, Lüteriyen vb. Bunlardan birinin üyesi olmak, bir kişinin Hristiyan olup olmadığını belirlemez.

Asıl mesele Rable gerçekten kişisel bir ilişkisi varsa, kişinin içinde İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığıdır.

Yuhanna’nın müjdesinde bize “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.”1 der. Neden Rabbin çocukları olmalıyız? Çünkü O’nun çocukları olana kadar Rab uzaktadır. Orada olduğunu biliyor olabiliriz, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dua edeceğimizi de bilebiliriz. Ancak aramızda fark edilen bir mesafe vardır ve bu mesafe günahlarımız yüzünden oluşmuştur.

Şimdi, yaşadığımız ve nefes aldığımız sürece ne yapacağımızı tahmin etmeye çalış. Günah işleyeceğiz. İşleri Rabbin yolu yerine kendi yöntemimizle yapacağız. Ancak günahlarımızın bizimle Rab arasında bir engel olarak kalmasına gerek yok, bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım.

Kutsal Kitap günah işlemenin bir cezası olduğunu ve bu cezaların beklediğimizden daha büyük olabileceğini söyler. Günahın cezası ölümdür. Bu sadece cinayet gibi günahların cezası değildir, tüm günahlara karşı Rabbin kararıdır. Kutsal Kitap şöyle der: “Çünkü günahın ücreti ölümdür…”2 Bu yüzden, günahlarımız nedeniyle Rabden sonsuza kadar ayrı kalmamamız için İsa Mesih bizim yerimize ölmüş, günahlarımızın bedelini tamamen ödemiştir. Mesih bize tam bir bağışlanma sunar ve bu bağışlanma geçici değil, gelecekte işleyeceğimiz günahlar için de geçerlidir. Tüm bu günahlar için şimdi bağışlanabiliriz çünkü İsa Mesih tüm günahlarımız için öldü. O’nunla hemen yakın ve özel bir ilişkiye başlayabiliriz, böylelikle aramızdaki günah bariyeri kalkmış olur. Mükemmel olduğumuz ve artık günahkâr olmadığımız için değil ancak İsa Mesih’in günahlarımız için öldüğünü kabul ettiğimizde affediliriz.

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.”3

İsa Mesih’i yaşamımıza aldığımızda, Rab bizi “suçsuz” ilan eder ve şimdi “Rab ile doğru kılındığımızı” söyler. Rab ile ilişkimiz gerçekte başlamıştır, artık Rabbin “dışarda bir yerlerde” olduğunu değil, içimizde yaşadığını biliriz. Rabbin bağışlamasına sahibiz ve O’nunla bir ilişki kurarız. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.”4

Rable kişisel bir ilişkin olduğundan, günahlarının bağışlandığından ve artık seninle Rab arasında herhangi bir engel kalmadığından emin olmak istiyorsan, buna nasıl sahip olacağını açıklayan bu makaleyi okuyabilirsin: Tanrı'ya Ulaşmak.

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Kutsal Kitap, Yuhanna 1:12 (2) Romalılar 6:23 (3) Romalılar 3:23-26 (4) Romalılar 6:23


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: