×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih'in Mucizeleri

İsa Mesih'in mucizeleri, insanlar O’nun Rab olduğuna inansın diye yapılan hileler miydi? Bunu nasıl bilebiliriz?

PDF

Mucizeler Rab’bin eylemlerini gösterir. Doğa yasalarına, fizik yasalarına meydan okurlar. Bu sadece Rab'bin yapabileceği bir şeydir.

Aynı zamanda, izleyicileri bir şeyin mucize olduğuna inandırmak için çok çalışan inanç dolandırıcılarının da var olduğunu da biliyoruz.

Peki ya İsa Mesih'in mucizeleri?

İsa Mesih'in mucizelerinin (iddia ettiği gibi) O'nun Rab Tanrı olduğunu gösteren eylemler olup olmadığını nasıl bilebiliriz?

Yoksa bu şaşırtıcı başarılar, İsa Mesih'in kalabalığı kendisini takip etmeleri için yaptığı kandırmacanın bir yolu muydu?

Dünya çapında bir illüzyonist olan Andre Kole, bu konuda önemli bir anlayışa sahip. Andre Kole, dünya çapında yüz milyonlarca insanın önünde sahne almış ve 1000'den fazla illüzyon icat etmiştir.

Bugün dünyanın en tanınmış yedi sihirbazının tümü, illüzyonlarını kullanmak için Andre Kole’la ortaklık kurar.

Ayrıca, bazı hükümetler Andre Kole'u sahte mucize tedavilerle insanları kandırıp paralarını alan “mucizecileri” araştırmakla görevlendirmiştir.

Andre, yaşamı boyunca bu sahtekarların insanları nasıl kandırdığını anlamakta hiç zorlanmamıştır.

Ve böylece, Andre bir sihirbazın bakış açısından İsa Mesih'in mucizelerini araştırmıştır.

Andre kişisel olarak inançsal bir şüphecidir. Ateistlerin kurmuş olduğu "Hristiyanlığın bu kadar uzun süredir başarılı olmasının nedeni, İsa Mesih'in sanatında son derece başarılı olması ve belki de şimdiye kadar yaşamış en başarılı sihirbaz olmasıdır." cümlelerine ve bu cümleleri nasıl kurduklarına dair sempati duyar.

Hem dünyevi hem de dini tarihçiler İsa Mesih'in mucizelerini belgelemişlerdir.

Birinci yüzyıl tarihçisi Josephus Flavius, Yahudi Eski Eserleri’nde İsa Mesih hakkında şöyle yazmıştır “…İsa Mesih'in şaşırtıcı işler yapan, birçok şey öğreten, Yahudiler ve Yunanlılar arasından takipçiler kazanan bilge bir adam olduğunu öğreniyoruz…”1

Yahudi Talmudu da İsa Mesih'in hayatındaki önemli olaylarla ilgili aynı fikirdedir ve şöyle der, "İsa Mesih'in evlilik dışı olarak dünyaya geldiğini, öğrenciler topladığını, kendisi hakkında ilahi iddialarda bulunduğunu ve mucizeler yarattığını öğreniyoruz, ancak bu mucizeler Rab’be değil sihre atfediliyor."2

O halde şu soru ortaya çıkar, İsa Mesih bunları nasıl yapmıştır?

Kutsal Kitap'ta bulunan İsa Mesih'in hayatı hakkında dört biyografi, İsa Mesih'in üç buçuk yıllık hizmetinde çeşitli mucizeler yaptığını gösterir. İsa Mesih, Celile Denizi'nde yürümüş, körleri iyileştirmiş, ölüleri hayata döndürmüş, orada binlerce insan için yiyecek yaratmış, hastalıkları iyileştirmiş, kuvvetli bir fırtınayı bir kelimesiyle yatıştırmış ve daha birçok şey yapmıştır.

İsa Mesih’in kendisi, Tanrı olduğunun kanıtı olarak bu mucizelere işaret etmiştir.

İsa Mesih, “Eğer Babam’ın işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba’nın bende, benim de Baba’da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Ben ve Baba biriz.”3

İsa Mesih, Rab’le bir olduğu iddiasında oldukça açık ve netti. İnsanların günahlarını bağışlayabileceğini, onlara sonsuz yaşam verebileceğini, tüm dünyanın nihai yargıcının kendisinin olduğunu ve O’na inanan herkesin Rab'bin sevgisini tadacağını ve daha anlamlı bir hayat yaşayacağını söylemiştir.

Dini otoriteler İsa Mesih'e karşı çıktılar, çünkü İsa Mesih onların dini yasalarını çiğniyor ve ikiyüzlülükleri konusunda onlara meydan okuyordu. Yine de İsa Mesih'in mucizeleri onlar için bir problemdi. Binlerce insan İsa Mesih'in mucizelerine tanık oluyor ve bundan faydalanıyorlardı.

İsa Mesih, dört günlük bir cenaze töreninden sonra Lazar'ı hayata döndürdükten sonra, dini liderler bir toplantı düzenlediler.

Bunun üzerine baş kâhinler ve Ferisiler konseyi toplayıp şöyle dediler: “Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes O’na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.”4

İsa Mesih sadece büyük bir illüzyonist miydi?

Eğer öyleyse, tüm zamanların en iyisiydi. Bu nedenle Andre Kole, İsa Mesih'in mucizelerini birinci sınıf bir illüzyonist perspektifinden araştırma görevini üstlenmeye karar vermiştir.

Andre Kole en iyilerle iş birliği yapmıştır.

Yakın arkadaşı David Copperfield’la birlikte, uçakları, trenleri, gerçek Özgürlük Anıtı'nı bir süreliğine tamamen ortadan kaldırma gibi illüzyonlar yapmışlardır.

Andre ayrıca Washington Anıtı'nı, el ele tutuşan uzun bir insan dizisinin başlarının üzerinde yükselirken altından yürümesi için yeterince yükseğe kaldırmıştır.

Kole, “Dünyanın çoğu için, sihir tarihine aşina olmayan ve bir sihirbazın sınırlarının farkında olmayanlar için, 'İsa Mesih sadece bir sihirbazdı' iddiası makul görünebilir. Ancak, O'nun mucizelerinin bir yanılsama mı yoksa gerçek mi olduğunu inceleme ve belirleme konusunda dünyadaki diğer tüm insan topluluklarından daha fazla bilgili sihirbazların olduğuna inanıyorum."5

Andre Kole, İsa Mesih'in mucizeleri gerçekse, o zaman Rab'bin de gerçek olduğunu kabul etmiştir.

Kole, "İsa Mesih'in mucizelerini araştırmam sayesinde O’na inandım" demiştir.

Andre Kole, İsa Mesih'in mucizelerini araştırırken, İsa Mesih'in neden bir sihirbaz olamayacağına dair 11 neden keşfetmiştir.

Bu nedenlerden birine örnek olarak, müjde yazarları Matta, Markos ve Yuhanna, İsa Mesih'in suda, özellikle de Celile Denizi'nde ne zaman yürüdüğünü anlatırlar. Öğrenciler bir kayıktalardır, kuvvetli bir rüzgâr çıktığı anda denizi geçiyorlardır ve rüzgâr ilerlemelerini zorlaştırmıştır. İsa Mesih karada kalmıştır ve onlara katılmak için denizde onlara doğru yürür.

Matta şöyle der:

“Öğrenciler, O’nun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. “Bu bir hayalet!” diyerek korkuyla bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi.

Onlar tekneye bindikten sonra rüzgâr dindi. Teknedekiler, “Sen gerçekten Rab’bin Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar.”6

Andre Kole, su üzerinde yürüme konusunda deneyime sahipti.

Andre bir keresinde BBC ve Discovery Channel için özel bir televizyon programı yapmıştır. Yapımcılar ona İsa Mesih gibi su üzerinde yürüyüp yürüyemeyeceğini sormuşlardır. Ama bunu su dolu bir tankta yapmasını istememiş İsa Mesih'in yaptığı gibi açık bir gölde yapmasını istemişlerdir.

Andre, insanların onun su üzerinde yürüdüğünü düşünmelerine izin veren teknikleri geliştirmesinin birkaç ay ve binlerce dolar aldığını söyler.

Bu illüzyon için gerekli tüm ekipmanı taşımak için üç dizel kamyon gerektiğini söyler… Bu, İsa Mesih'in sahip olmadığı bir şeydir, İsa Mesih'in zamanında elektrik ışıkları, hidrolikler, hileli fotoğraf teknikleri gibi şeyler yoktur.

Bugün illüzyonistlerin izleyicileri şaşırtması için gerekli olan her şey 2.000 yıl önce mevcut değildir.

Andre'nin en yakın arkadaşlarından biri ve muhtemelen dünyanın en tanınmış illüzyonisti David Copperfield, İsa Mesih'in yaptığı şeyi sihirle başarmış olamayacağı konusunda hemfikirdir. David Copperfield bir Yahudi’dir ve şu yorumu yapmıştır:

"Kutsal Kitap’ın mucizeleri, herhangi bir sihirbazın veya illüzyonistin gerçekleştirebileceği her şeyin ötesine geçer, ancak herhangi bir fiziksel mucizeden daha büyük olan, İsa Mesih adında bir adamın yüzyıllar boyunca milyonlarca insanın yaşamına amaç ve anlam getirme yeteneğidir."7

İsa Mesih'in mucizeleri sözlerini desteklemekle kalmamış, aynı zamanda İsa Mesih'in başkalarına olan sevgisini de çok açık bir şekilde göstermiştir.

İsa Mesih'in mucizeleri her zaman insanlara yardım etmek içindir, asla gösteriş için değildir.

Örneğin Kutsal Kitap şöyle der: “Bundan kısa bir süre sonra İsa Mesih, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık O’na eşlik ediyordu. İsa Mesih kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, “Ağlama” dedi.

Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa Mesih, “Delikanlı” dedi, “Sana söylüyorum, kalk!” Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa Mesih onu annesine geri verdi.”8

Başka bir örnek, İsa Mesih'in kuzeni Vaftizci Yahya’nın, Kral Hirodes tarafından kafası kesilmişti. Yas tutacak yeri olması muhtemel olan İsa Mesih ve öğrencileri, dinlenmeyi planlayarak Celile Denizi'ni geçerek uzak bir bölgeye giden bir tekneye bindiler. Yine de, geldiklerinde, teknenin karaya çıktığı yere 5.000'den fazla insan toplanmıştı.

“İsa Mesih tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi.

Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.”9

Bunun yerine İsa Mesih, sahip oldukları beş balık ve iki somun ekmeği aldı ve binlerce insanı doyurmak için çoğalttı. Herkes yiyip doyduğunda öğrenciler artakalan parçalardan on iki sepet dolusu topladılar.

İsa Mesih’in mucizeleri basit değildi, kalabalığın izleyip etkilenmediği numaralar değildi.

İsa Mesih'in mucizeleri insanların hayatlarını tamamen değiştirdi.

İnsanlar hastalıklarından şifa buldu. İsa Mesih körlerin görmesini sağladı, topalların yürümesini sağladı, cüzamlılara anında sağlık verdi, ölüleri hayata döndürdü. Kalabalığın İsa Mesih'i takip etmesine şaşmamalı!

5.000 kişiyi doyurduktan sonra, ertesi gün yine oradaydılar.

“İsa Mesih şöyle yanıt verdi: Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın.”

“Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”10

Nasıl Andre Kole ve milyarlarca kişi, İsa Mesih'i sadece tarihte değil, kişisel yaşamlarında da gerçek bulmuşsa, sen de O’nu hayatında davet edebilir ve tanıyabilirsin.

İsa Mesih, “Onların yaşamı olsun ve daha bol olsun diye geldim” der.

İsa Mesih'in en büyük mucizesi, çarmıha gerildikten ve mezara gömüldükten sonra ölümden dirilmesidir. İsa Mesih ölümünden önce birçok kez insanlara kendisinin öleceğini ve üç gün sonra ölümden dirileceğini açıkça söylemiştir.

İsa Mesih'in kendisi ve bize sundukları hakkında söylediği her şey, mucizeleri ve ölümden dirilişiyle doğrulanmıştır.

İsa Mesih'in yaşamı ve dirilişi hakkında daha fazla kanıta ihtiyacın varsa, lütfen “İsa Mesih Neden Rab’dir?” yazısına bakın.

Şimdi O’nunla bir ilişkiye başlamaya hazırsan…

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Wilkins, Michael J. & Moreland, J.P. Jesus Under Fire (Zondervan Publishing House, 1995), s. 40. (2) Aynı eser (3) Yuhanna 10:38,30 (4) Yuhanna 11:47,48 (5) scotthumston.com/jesus-magician-or-god-by-andre-kole/ (6) Matta 14 :26,27,32 (7) age, scotthumston (8) Luka 7:11-15 (9) Matta 14:14 (10) Yuhanna 6:26-39


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: