×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı’yı Tanımak

Rab’le İlişkimizin Olması Nasıldır?

Hayatı tek başımıza geçirmek zorunda değiliz. İşte Rab'bin bize sundukları ve Rab’le kurulan bir ilişkinin nasıl göründüğü…

PDF

J.I. Packer bunu çok iyi ifade etmiştir: "Bu dünyanın kimin dünyası olduğunu ve onu kimin yönettiğini bilmeden yaşamaya çalışırsak kendimize karşı acımasız oluruz."1

Ateistken bir felsefe, her durumda işe yarayacak bir yaşam yaklaşımı bulmak istiyordum. Yaşamak için doğru bir neden, yeterince güçlü bir hedef veya iyi test edilmiş, uygulanabilir bir yaklaşım bulursam, her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyordum. Böylece, her şeyi açıklayabilirdim.

Durmadan araştırdım ve anlayana kadar felsefe okudum, önce araştırıp sonra deneyecektim. Çeşitli felsefeleri test ettim ve her birini ya gerçekçi olmayan ya da yetersiz buldum.

Gerçekten ihtiyacım olan şeyin, hayatta benimle birlikte yürüyecek başka biri olduğunun farkında değildim. Sınırsız, hatasız ve benimle tüm bunları paylaşmaya hazır olan, sınırsız bilgeliğe sahip biri…

Bir arkadaşımın hayatı başka bir yönün olduğunu da düşünmeme neden oldu. Rab gerçekten var olabilir miydi?

Rab'bin varlığına dair kanıtları araştırdıktan bir buçuk yıl sonra, O’ndan hayatıma girmesini istedim.

Kutsal Kitap benim de çok doğru bulduğum bir şey der, “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”2

Burada Mesih'ten bahsedilmektedir, çünkü bu değişikliği getiren İsa Mesih'tir. İsa Mesih şöyle der, “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”3

En şaşırdığım şeyse, İsa Mesih'in hayatı hakkındaki müjdeleri okuduğumda, bize olan sevgisini sıklıkla ve çok ayrıntılı bir şekilde ifade ettiğini fark etmem oldu.

Düşünsel bir arayış olarak başlayan şey, Rab'bin beklediğimden çok daha fazlası olduğuna dair kişisel bir farkındalık haline geldi. Rab'bin sevgisinin "eğer istersek..." veya "ne zaman istersek..." kalıplarına dayanmadığını keşfettim. Biz istediğimiz için değil, bizi olduğumuz gibi ve doğasında olduğu için sevdiğini gördüm.

Davut Mezmurlar'da şöyle der, “Senin sevgin yaşamdan iyidir…”4 ve “Çünkü yaşam kaynağı sensin, senin ışığınla aydınlanırız.”5

Rab’le kişisel bir ilişkiye başladığımızda, hayat anlam kazanmaya başlar.

Tanrı hayatını değiştirebilir mi? Evet.

Aşağıda sitemize yorum yazan insanların birkaçını görebilirsin:

- Tanrı’ya güvenebilmeyi gerçekten seviyorum.

- Artık Tanrı ile bir ilişkim var. O’nunla bir ilişki içinde olmak için yaratıldığımız doğru. Artık tamamlanmış hissediyorum.

- Tanrı ile nasıl bir ilişkim olabileceği konusunda gözlerimi ve kalbimi açtığınız için teşekkür ederim.

- Daha önceden Ateisttim ve yaklaşık 6 hafta öncesine kadar İsa Mesih'i tanımıyordum. O’nunla olan ilişkim inanılmaz bir hale geldi ve gün geçtikçe büyüyor. Rab hayatımdaki o kadar çok yükü kaldırdı ki, daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çünkü Rab sadıktır ve bana olan sevgisini kanıtlamaya devam etmektedir.

- Rab’bi keşfetmeme yardım ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Beni gözetenin Rab olduğunu bilmeme rağmen, bu site Rab’bi tanıma arayışıma başlamama yardımcı oldu.

- Kurtarıcımız olan Rab’bimiz, İsa Mesih hakkında şaşırtıcı bilgiler edindikçe O’na daha çok hayranlık duyduğumu söylemeliyim, O harika! Rab’bi daha kolay tanımaya başlıyorum, Yuhanna’yı okurken heyecanlanıyorum. İsa Mesih'in takipçisi olmaktan gurur duyuyorum.

- Rab’bi ve kendimi bulmama yardım ettiğiniz için teşekkürler.

- Artık kötü duygularla da Rab'be gidebileceğimi biliyorum. Tek başına baş etmeme ya da bunun hakkında konuşmak için birine ihtiyaç duymama gerek yok. Olduğum gibi Rab'be gidebilirim.

Peki bu nasıl oluyor? Ve senin için de olabilir mi?

Tanrı hayatınızı değiştirebilir ama bu tamamen sorunsuz bir hayat sunacağı anlamına gelmez. Hala ilişkisel zorluklar, belki finansal problemler hayatında var olmaya devam edebilir. Hala bu dünyada yaşayan, mükemmellikten uzak, herhangi bir insan olacaksın.

Ancak İsa Mesih şöyle diyor, “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”6 Bu sayede yaşamı körü körüne yaşamayız, çünkü Rab bize rehberlik eder.

Rab korkumuzu yatıştırır, ne olursa olsun, Rab'be güvenilebilir. İsa Mesih şöyle der, “Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın." O, karşılaşabileceğin her sorundan daha güçlüdür, her zaman en yakın arkadaşın olarak senin yanında yürür.

İsa Mesih, hayatımızın değiştiremeyeceğimiz alanlarını değiştirir. Kutsal Kitap, hayatımızda bizi köleleştiren ve bize dikte eden alanlar olduğunu söyler.

Kızmak istemeyebiliriz ama yine de öfkeye kapılabiliriz. Cömert olmak isteyebiliriz, ancak başkalarını kendi ihtiyaç ve arzularımızın önüne koymak zor görünebilir. Özgür olmak istediğimizde bile, başkalarına ya da kendimize karşı nefretle mücadele ederiz ve bunu önemsemez gibi gözükürüz.

İsa Mesih, O’nu tanıdığımızda, “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak”7 der. Rab, hayata bakışımızı, başkaları hakkındaki düşüncelerimizi, kendimizi nasıl gördüğümüzü değiştirir. Rab şaşırtıcıdır ve hayal edebileceğinizden daha gerçektir.

Rab'bi bu şekilde tanımak ister misin?

Rab Tanrı bize karşı o kadar içten bir sevgiye sahiptir ki, kendisiyle yakınlaşmamızın yolunu yine kendisi sağlamıştır. İnsanların Rab’le bağlantı kurmasının önünde duran şey yine bizlerin günahlarıdır (Rab'bin yanlış gördüğü düşüncelerimiz ve eylemlerimizin tümüdür). Dualarınızın neden bir yere ulaşmadığını merak ettiyseniz, nedeni bu olabilir. Günahımız bizi kutsal olan Rab'den ayırır.

Günahın sonucu ölümdür. Bu, günahımızla Rab'den sonsuza dek ayrı kalmak anlamına gelir. Bize olan sevgisinden dolayı, Rab'bin Oğlu İsa Mesih bizim yerimize ölmüştür. İsa Mesih isteyerek çarmıhta ölürken tüm günahlarımızı kendi omuzlarına almıştır.

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, İsa Mesih bizim için öldü.”8 İsa Mesih bunu bizim için yaptı, böylece biz tamamen, sonsuza dek bağışlanabildik. Bizi Rab'den ayıran günah duvarı artık ortadan kalktı.

İsa Mesih'e inanan, Rab'bin bağışlama teklifini kabul eden herkese Rab’le bir ilişki kurma fırsatı sunulur.

Bu, çift yönlü ve Rab’le gerçek bir etkileşim içinde olan bir ilişkidir.

Dinler genellikle tek yönlü senaryolar kurar; çaba sarf edersiniz, Rab'be tapınırsınız, ritüeller gerçekleştirirsiniz, kurallara uyarsınız, Rab'be bağlılığınızı kanıtlarsınız. Tüm bunlar birer vazifedir, ancak ortada herhangi bir ilişki yoktur.

Buna karşılık, Kutsal Kitap Rab’bi, sizi içtenlikle yönlendirirken, sizin için yarattığı gerçek hayata yönlendirmeyi arzulayan bir misafirperver olarak sunar. Bizi O’nu tanımaya ve O’na güvenmeye davet eder.

İnsanlar “yaşam koçları” için oldukça fazla para öderler. Yaşam koçları, kişinin hayatını, programını, ilişkilerini, kararlarını tanır ve kişiyi daha fazla üretkenlik ve yaşam doyumuna yönlendirmeye çalışır.

Rab Tanrı bizi bir yaşam koçunun bilebileceğinden daha iyi bilir. Geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi bilir. Sahip olduğumuz her ilişkinin ve hayatımızdaki etkisinin yakından farkındadır. Bizi neden yarattığını, ihtiyaçlarımızı, ona ağırlık veren alanları, hayatımızın değiştirmek istediğimiz ama değiştiremeyeceğimizi düşündüğümüz yönleri bilir.

Talepleri yaratan dindir. İsa Mesih bizi özgürlüğe götürmek ister ve şöyle der, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak."9 Peki nelerden özgürleşiriz? Endişeden, amaçsızlıktan, korkudan, nefretten ve zararlı alışkanlıklardan…

İsa Mesih, dini yükümlülükler yerine bize hayat veren bir dinlenme sunar. İsa Mesih şöyle der, “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm…Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.”10

Bu hayat kolay değil ancak endişelerimizin ortasında, kendi başına toplayabileceğinin ötesinde, kalbine huzur ve yaşam gücü verebilecek, yakından tanıyabileceğin güçlü bir Rab vardır.

O’nunla konuşurken, O’na güvendikçe, sık sık seni duyduğunu göreceksin. Bu, Rab'be söylediğimiz ve O’ndan her istediğimizi yaptığı anlamına gelmez. Ancak, bizden haberdar olduğunu ve O’na güvenen bizlerle ilgilenebileceğini bilebiliriz. Rab, bu tarz durumlarda akıllıca ve şefkatli bir şekilde eyleme geçerek karşılık verecektir. Rab'bi ​​tanıdıkça, O'na olan inancın da artacaktır.

İsa Mesih şöyle der, “Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi, evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da, onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır.”11

O’nunla kurulan ilişki o kadar değerli ki!

İsa Mesih'i hayatımıza sokarsak, bağışlamasını alırız ve O'nunla sonsuza kadar sürecek bir ilişkiye başlarız. İsa Mesih bizi kendisiyle ilişki kurmamız için şöyle çağırır, "İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim."12

Bunu yapmak istiyorsan ama nasıl ifade edeceğinden emin değilsen, bu sözler O’na seslenmen yardımcı olabilir: "İsa Mesih, günahlarım için öldüğün için teşekkür ederim. Hayatıma dair her şeyi ve bağışlanmam gerektiğini biliyorsun. Senden bunu yapmanı istiyorum. Beni lütfen bağışla ve hayatıma gir. Seni gerçek bir şekilde tanımak istiyorum. Şimdi lütfen hayatıma gir. Benimle ilişki kurmak istediğin için teşekkür ederim. Amin."

Rab Tanrı, O’nunla olan ilişkini kalıcı bir ilişki olarak görür. İsa Mesih, kendisine inananların tümünü dahil ederek bizler için şöyle der, "Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz."13

Yazan: Marilyn Adamson

 İsa Mesih'i az önce yaşamıma davet ettim. (Bu konuda size faydalı olabilecek bilgiler göreceksiniz)…
 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) J.I. Packer; Rab'bi Tanımak; Inter Varsity Yayınevi, s. 14. (2) 2. Korintliler 5:17 (3) Yuhanna 10:10 (4) Mezmurlar 63:3 (5) Mezmurlar 36:9 (6) Yuhanna 8:12 (7) Yuhanna 8:32 (8 ) Romalılar 5:8 (9) Yuhanna 8:31,32 (10) Matta 11:28,29 (11) Luka 6:47,48 (12) Vahiy 3:20 (13) Yuhanna 10:27-28


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: