×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
İlişkisel Sorunlar

Seks ve Samimiyet Arayışı

Bir ilişkiden beklentiniz nedir? Seks? Aşk? Samimiyet?

PDF

Collegiate Challenge dergisinde yazan Dr. Henry Brandt, kendisine gelen çiftlerin sendromlarında tekrar eden bir model olduğunu belirtmiştir. Hepsinden şu ifadeyi duymak mümkündür: "Başta, seks heyecanlandırıyordu. Arkasından kendim, sonra da partnerim hakkında garip hissetmeye başladım. Tartışmalar sonrası ayrıldık. Şimdi de düşmanız."

Bu sendrom, benim ertesi sabah sendromu dediğim sendromdur. Uyandığımızda gerçek samimiyetin orda olmadığını fark ederiz. Cinsel ilişki bizi tatmin etmez ve kafamızda hayal ettiğimizin kollarımızındaki olmadığını anlarız. Elimizde, kendi benliğini düşünen ve kendi tatminini hedefleyen iki kişi vardır. Samimiyet ve gerçek sevgi "hemen" elde edilemez, dengesiz bir havuzda uyumu arar dururuz.

Her birimizin yaşamlarında olan beş önemli parça vardır: fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve sosyal. Bu beş parça bütünüyle, bir arada uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır. Samimiyet için yaptığımız bu arayışta çözümü hemen isteriz. Bizim problemlerimizden birisi, "hemen olan" bir tatmini istememizdir. Bir ilişkinin içerisinde samimiyetin karşılanmadığını fark ettiğimizde "acil" bir çözüm ararız. Biz nereye bakarız? Fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal veya sosyal? Genelde baktığımız yer fiziksel kısımdır. Bir kişi ile fiziksel olarak samimi olmak, diğer dört alanda samimi olmaktan çok daha kolaydır. Sen, eğer çok azimliysen karşı cinsten birisi ile bir saat hatta yarım saat de fiziksel olarak yakınlaşabilirsin. Ancak seksin sağlayacağı geçici ve yüzeysel ferahlığın çözüm olmadığını herkes birkaç saat sonra anlayacaktır. İçimizde karşılanmamış olan daha derin bir ihtiyaç vardır.

Heyecanın yok olduğunda, daha çok seks yapıp daha az zevk aldığında ne yapacaksın? Biz bu durumu şu ifade ile rasyonalize etmeye çalışırız: "Biz aşığız. Gerçek sevgiyi bulduk." Ancak içimizde hala bir suçluluk ve tatminsizlik yer alır. Ülkenin dört bir yanındaki kampüslerde gençler, bir ilişkiden bir başkasına geçmekte ve her defasında "bu sefer istediğim kişiyi buldum, bu ilişki hepsinden farklı olacak, bu son olacak" ümidini beslemektedir.

Ben her birimizin gerçek isteğinin seks olmadığına eminim. Gerçekten istediğimiz şey samimiyettir.

Samimiyet nedir?

Bugün, samimiyetin sözcüğüne cinsel bir yan anlam yüklenmiştir. Ancak gerçek anlamı bu değildir. Samimiyet bizim hayatımızın bütün alanlarını kapsar (ruhsal, sosyal, duygusal, zihinsel) ve buna fiziksel alan da dahildir. Gerçek samimiyet demek, yaşamı tüm boyutları ile paylaşmak demektir. Hangi birimiz hayatımızın bütün alanlarını paylaşabileceğimiz, hayat boyu sürecek bir ilişkiyi arzulamaz ki?

Marshall Hodge, Your Fear of Love isimli kitabında şunları yazmıştır: "Her birimiz sevginin, yumuşaklığın ve yakınlığın olduğu anları arzular, ancak sık sık bu ana yaklaştığımızda korkar kaçarız. Biz yakınlıktan korkarız. Biz sevgiden korkarız. Birisine daha da yakınlaştıkça acı için olan potansiyel artar." Gerçek samimiyeti bulmaktan bizi alıkoyan faktörlerin bir tanesi acı korkusudur.

Güney Illinois'de, bir üniversitede, bir dizi konferans veriyordum. Bir toplantıdan sonra bir kadın bana geldi ve "Sizinle erkek arkadaş sorunum hakkında konuşmak zorundayım" dedi. Birlikte oturduk ve bana sıkıntılarını anlatmaya başladı. Sonra şu ifadede bulundu: "Bir kez daha kalbimin kırılmaması için güvenlik önlemleri alıyorum." Ben de şöyle cevap verdim: "Başka bir ifade ile, sen yeniden sevmemek için önlemler alıyorsun." Benim yanlış anladığımı düşünüp, şöyle devam etti: "Hayır, ben onu kastetmedim. Bir kez daha yaralanmayı istemiyorum. Hayatımda acı olsun istemiyorum.” Bense sözlerime şöyle devam ettim: "Tamam, yaşamında sevgi istemiyorsun." Kısacası "acısız sevgi" diye bir şey yoktur. Birisine daha da yakınlaştıkça acı için olan potansiyel artar.

Eminim ki sen ve nüfusun geri kalanı kişisi yaşadığı her hangi bir ilişkiden acı çektiğini rahatlıkla kabul edecektir. Asıl soru şudur: Bu acı ile nasıl başa çıktın? Acıyı kamufle etmek için bir çoğumuz iki çeşit mesajı aynı anda veririz: "Senden hoşlanıyorum ve seninle daha yakın olmak istiyorum ama aynı zamanda çok acı çektim ve tekrar acı çekmek istemiyorum, sevgi hakkında konuşmak istemiyorum." Bizler, acıdan korunmak için kalplerimizin etrafına kalın surlar çekeriz. Bizi acıdan koruması için diktiğimiz bu surlar aynı zamanda bizi de kendi içinde hapsetmektedir. Sonuç? Yalnızlık bu kaleye hüküm sürmeye başlar ve gerçek sevgi ve samimiyet içeri giremez.

Sevgi Nedir?

Sevgi daha çok duygudur, ancak hoş duygulardan çok daha öte bir duygudur. Fakat toplumumuz Tanrı'nın sevgi, seks ve samimiyet hakkında söylediklerini bilmemektedir. Kutsal Kitap'ta 1. Korintliler 13:4-7 bu konuda Tanrı'nın sözlerini bize iletmektedir: "Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz."

Hayatınızdaki insanın size sunduğu sevgi, Tanrı'nın sevgi kriterlerine uyuyor mu?

Tanrı, ilişkimizde yaşamamızı istediği sevgiyi bu şekilde tanımlamıştır. Fark ettiğiniz gibi bu sevgi kişinin kendisine değil karşısındakine odaklanmış bir sevgidir. Almaktan çok vermektir. Asıl sorun buradadır, bunu kim başarabilir?

Bizim bu türde bir sevgiyi yaşamamız için ilk olarak Tanrı'nın sevgisini tecrübe etmemiz gerekir. Eğer sen bu şekilde bir sevgi yaşamadıysan bu sevgiyi başkasına da gösteremezsin. Senin hakkında her şeyi bilen ve seni tanıyan Tanrı, kusursuzca seni sever.

Tanrı bunu bize eski peygamberlerle bildirmiştir: "Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim."1 Tanrı'nın sana karşı olan sevgisi asla değişmez.

Tanrı bizi sevmektedir, ancak günahtan nefret eder; günahın bedelinin ölüm, kendisinden ayrılık olduğunu söylemiştir. Ancak Tanrı bizim affedilmemiz ve Kendisini bilmemiz için bir yol sağladı: İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, insan bedeni almış olan Tanrı, hepimizin günahımızı üzerine aldı, haç üzerinde acı çekti ve gönüllü bir şekilde bizim yerimize öldü. Kutsal Kitap der ki: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."2

Tanrı'ya dönüp O'nun bağışlamasını aldığımızda O'nun sevgisini tecrübe etmeye başlarız.

"Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır."3 Tanrı hem günahlarımızı bağışlar hem de bizi arındırır.

Tanrı bizi her şeye rağmen sevmeye devam eder. Çoğunlukla ilişkiler zor durumlar karşısında sarsılır ve bitebilir, buna trajik bir trafik kazası ya da işten atılma sebeb olabilir. Ancak Tanrı'nın sevgisi bizim fiziksel görünüşümüzü veya bizim ne olduğumuzu temel almaz.

Gördüğün gibi Tanrı'nın sevgi görüşü toplumun sevgi görüşünden oldukça farklıdır. Bu kriterler üzerine kurulmuş bir sevgiyi hayal edebiliyor musun? Basitçe, Tanrı bize sevgisini ve bağışlamasını sunmaktadır, ancak bizden bunu istememizi beklemektedir. Eğer biz hediyeyi reddedersek, kendimizi gerçek tatminden, gerçek samimiyetten ve yaşamın gerçek amacından kopartırız.

Cevap

Tanrı'nın sevgisi cevabı sağlar. Bizim yapmak zorunda olduğumuz tek şey iman ve adanmışlık ile cevap vermemizdir. Kutsal Kitap der ki: "Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."4 Tanrı tek Oğlu'nu, İsa Mesih'i bizim yerimize ölmeye yolladı. Ancak hikayenin sonu bu olmadı. Üç gün sonra, İsa Mesih ölümden dirildi. Tanrı olarak da bugün hem yaşamaktadır hem de yüreğinize sevgisini koymak istemektedir. O'nu kabul ettiğin andan itibaren, O'nun senin yaşamında ve senin ilişkilerinde yapacakları karşısında hayrete düşeceksin.

"Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır."5 Tanrı bizim yaşama sahip olmamızı ister, sadece bugün için değil sonsuzluk için. Eğer biz onu geri çevirmeyi seçersek, o zaman biz günahın sonucunu olan ölümü ve O'ndan sonsuz ayrılığı seçmiş oluruz.

Yaşamlarımıza dengeyi getirecek olan, İsa Mesih'i yaşamlarımıza kabul etmek ve O'na güvenmektir. Tanrı'ya iman, bağışlanma kapılarının açılmasıdır. Daha fazla saklanmaya, kendi yolumuzu çizmeye çalışmamıza gerek yoktur. O, bizimle beraberdir. Bizim onunla barışımız vardır. İmanımızı ve yaşamlarımızı O'na verdiğimiz zaman O, bizimle beraber yaşar ve bizle en derin samimiyeti kurar. Onun bağışlaması oradadır ve bizi en derin günahımızdan, bencilliğimizden, en büyük sorunlarımızdan temizlemek istemektedir.

Tatmin Edici Bir Samimiyet

Kutsal Kitap boyunca Tanrı'nın seks hakkındaki görüşü çok açıktır. Tanrı, seksi sadece ve yalnızca evliliğe ayırmıştır. Bunun sebebi bizleri üzmek değil, üzüntüden korumaktır. Kalplerimiz için bir güvenlik bölgesi inşa eder, öyle ki bizler evlendiğimiz zaman evliliğimizin samimiyeti Tanrı'nın sevgisinin ve bilgeliğinin üzerine kurulsun.

Eğer birisi ile çıkıyorsanız, Tanrı'yı merkeze oturtarak ruhsal, duygusal, sosyal ve zihinsel olarak bir arada gelişebilirsiniz; tatmin edici ve heyecan verici, dürüst ve samimi bir ilişki yaşayabilirsiniz. Eğer ilişki evlilik yönünde gelişir ve bu gerçekleşirse, ilişkinizin fiziksel yönünü yani cinsel birlikteliği bu temeller üzerine asla yıkılmayacak şekilde kurabilirsiniz.

Sen de, şu an İsa Mesih'i iman ile dua ederek hayatına alabilirisin. Tanrı kalbini biliyor ve kalbine olduğu kadar sözlerine de önem veriyor. "Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap, AMİN"

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH'i yaşamınıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o anda yaşamınıza gelecektir. Başlayan ilişkiniz geliştikçe, samimiyet artacaktır. Yaşamınızın merkezinde İsa Mesih olduğu için açılacak yeni boyut, ruhsal bir boyut, bütün ilişkilerinize uyum ve tatmin getirecektir.

© Richard Purnell

 İsa Mesih'i az önce yaşamıma davet ettim. (Bu konuda size faydalı olabilecek bilgiler göreceksiniz)…
 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Yeremya 31:3 (2) Yuhanna 3:16 (3) 1. Yuhanna 1:9 (4) Yuhanna 1:12 (5) Yuhanna 3:36


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: