×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı Var Mı?

Rab Kimdir?

Rab neye benzer? Rabbin kişilik özellikleri nelerdir?

PDF

Rab bizi sever; doğasını, düşüncelerini ve kalbini açıkça bize göstermeyi kendisi seçmiştir. Aşağıda Rabbe neden güvenebileceğimize dair altı kişilik özelliği yer alır.

Rab Kimdir? O Bilinebilir Olandır.

Evreni tüm kadriyle ve yaratıcı ayrıntılarla yaratan Rab, gizli ya da saklı değildir. Bizden uzakta olup soğuk davranmaya gerek duymaz. Bunun yerine, O’nunla yakın arkadaş gibi samimi bir ilişki kurmamız ve O’nu kişisel anlamda tanıyabilmemiz için bizi ilişki kurmaya davet eder.

Sadece O’nun hakkında fikir sahibi olmakla kalmaz O’nu yakından tanıyabiliriz.

“14 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım.” (Yuhanna 10:14)

“27 Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.
28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.” (Yuhanna 10:27-28)

“23 RAB şöyle diyor: “Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.
24 Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın ben RAB olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım” diyor RAB.” (Yeremya 9:23-24)

Rab Kimdir? O Konukseverdir.

Rab bizi kendisiyle konuşmamız ve bizi endişelendiren şeyleri O’na söylememiz için davet eder. Öncesinde kendimize çeki düzen vermemiz ya da kibar, teolojik açıdan doğru veya kutsal olmamıza gerek yoktur. O’na gittiğimizde bizi sevgiyle dinleyip kabul etmek doğasında vardır.

“18 RAB kendisine yakaran,
İçtenlikle yakaran herkese yakındır.” (Mezmurlar 145:18)

“28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” (Matta 11:28)

Rab Neye Benzer? O Yaratıcıdır.

Yaptığımız her şey mevcut olanlarla bir araya getirilir veya önceki düşünceler üzerine kurulur. Rab sadece galaksilerin ve yaşam formlarının var olmasıyla ilgili değil, günümüz problemlerinin çözümleri hakkında da konuşma yetisine sahiptir. Rab bizim için yaratıcıdır. O’nun gücünün farkına varmamızı ve kendisine güvenmemizi ister.

“5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, sınırsızdır anlayışı.” (Mezmurlar 147:5)

“1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, nereden yardım gelecek?
2 Yeri göğü yaratan RAB’den gelecek yardım.” (Mezmurlar 121:1-2)

Rab Kimdir? O Affedicidir.

İnsanlar olarak günah işleriz. Rabbin yolu yerine işleri kendi bildiğimiz yollarla yapmaya daha eğilimliyiz. Rab bunu görür ve bilir. Rab bu günahı görmezden gelmez ve aynı zamanda insanları günahları için yargılamaya ve mahkûm etmeye hazırlanır.

Ancak, Rab affedicidir ve O’nunla bir ilişkiye başladığımız andan itibaren bizi affeder. Rabbin Oğlu İsa Mesih, bizim için çarmıhta ölerek günahlarımızın bedelini ödemiştir. Sonrasında ise ölümden dirilmiş ve bize affediciliğini sunmuştur.

“22 Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.
25 Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi.” (Romalılar 3:22-25)

Rab Kimdir? O Dürüsttür.

Rab ne söylerse söylesin O’na güvenebiliriz. Vaat ettiği şeylere inanabiliriz. Rab bize bağışlanma, sonsuz yaşam ve kendisiyle bir ilişki vaat ettiğinde tüm bunlara inanırız. Rab doğruyu söyler. İsa Mesih “Size doğrusunu söyleyeyim” diyerek bunu defalarca tekrar etmiştir. Rabbin kendisi ve bu dünyada nasıl yaşayacağı hakkında açıkladığı bilgiler güvenilirdir. Bizim duygularımızdan, düşüncelerimizden ve sınırlı algılarımızdan daha emin olan Rab, söylediklerinde tamamen doğru ve dürüsttür. Bize verdiği her söze güvenebiliriz; söylediği her şeyi gerçekten samimi bir şekilde söyler. O’nun sözüne güvenebiliriz.

“130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir.
105 Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.” (Mezmurlar 119: 130, 105)

“31 Tanrı’nın yolu kusursuzdur, RAB’bin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.” (2. Samuel 22:31)

Rab Kimdir? O Yeteneklidir.

Her zaman her şey hakkında %100 haklı olmak ister miydin? Rab öyledir. O’nun bilgeliği sınırsızdır, bir durumun geçmiş tarihi ve gelecekte gerçekleşecek olayları da dahil olmak üzere her unsurunu anlar. O’nu güncellememiz, danışmanlık yapmamız veya doğruyu yapması için ikna etmemiz gerekmez. Çünkü O her şeyi yapabilecek yeteneğe sahiptir ve güdüleri saftır. Eğer O’na güvenirsek, asla hata yapmaz, bizi asla yarı yolda bırakmaz ve kandırmaz. Her durumda ve her zaman doğru olanı yapacağına dair Rabbe güvenebiliriz.

“1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam.” (Mezmurlar 27:1)

“3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; nedensiz hainlik edenler utanır.” (Mezmurlar 25:3)


Rab bize nasıl biri olduğunu anlatır. Aşağıdaki linke tıklayarak Rab ile nasıl ilişki kurabileceğine dair bilgiler içeren bir makaleye ulaşabilirsin: https://www.tanriyitanimak.com/konular/ulasmak.html

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: