×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Yaşama Dair

Trajedinin Tam Ortasında Tanrı Nerededir?

Toplumumuza karşı gerçekleştirilen terörist saldırılara, yaşamlarımızda başımıza gelen korkunç trajedilere, endişeye, öfkeye, nefrete, yıkıma karşı nasıl ayakta durabiliriz? Tanrı'ya nasıl güvenebiliriz?

PDF

Tanrı'nın bizimle hangi dereceye kadar olabileceğini düşünebiliriz? Her şeyimizle O'na güvenebilir miyiz? Zor şartlar altında nasıl sakin kalabiliriz?

Var Olan Tanrı

O'nu bilmemiz için özlem duyan Tanrı, evrenin yaratıcısıdır. Bizler bu yüzden bu dünyadayızdır. Tanrı'nın isteği, Kendisine güvenmemiz, O'nun kuvvetini, sevgisini, adaletini, kutsallığını ve merhametini tecrübe etmemizdir. Bu yüzden gönüllü olanlara "Bana gel" diye seslenmektedir.

Bizden farklı olarak Tanrı yarın, gelecek hafta, gelecek yıl kısacası sonsuza dek ne olacağını bilmektedir. "Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok."1 Tanrı dünyada ve senin yaşamında olacakları bilmektedir ve eğer yaşamını O'na açarsan herşeye rağmen yanında olacaktır. "Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır."2 Ancak bizlerin O'nu yürekten aramamız gereklidir. "Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız."3

Bu Tanrı'yı bilenlerin zor zamanları olmayacak demek değildir. Tanrı'yı bilen kişiler de zorluklar çekeceklerdir. Hastalıklar, kazalar veya doğal afetler Hıristiyan'ların da başına gelecektir. Ancak gerçek bir Hıristiyan o acı ve elem ortasında yalnız olmadığını, Tanrı'nın yanında olduğunu bilmektedir. Tanrı'nın sunduğu kudretten, sabırdan ve huzurdan paylaşmaktadır. "Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz."4 Gerçeklere bakıldığında zorlukların bizi beklediğini kabul etmemiz gerekir. Ancak zorluklarla Tanrı'yı bilen birisi olarak yüzleşirsek, kaynağı bizde olmayan bir güç ve bakış açısı ile galip gelebiliriz. Tanrı için imkansız hiçbir şey yoktur. Tanrı bütün problemlerden çok daha büyüktür ve bizim bu sorunlarla tek başımıza kalmamızı istememektedir.

"RAB iyidir, Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları."5

"RAB kendisini çağıran, İçtenlikle çağıran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, Feryatlarını işitir, onları kurtarır."6

İsa Mesih, bizlere şöyle seslenmektedir: "İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanızın oluru olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki saçlar bile tek tek sayılıdır. Öyleyse korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz."7 Eğer gerçekten Tanrı'ya dönerseniz, O size hiç kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı gibi destek olacaktır.

Ya Kötülük ve Çekilen Acılar?

Tanrı insanları seçim yapma özgürlüğü ile yaratmıştır. Bizler Tanrı'ya yönelebiliriz ya da kötülüğe yönelip Tanrı'ya karşı çıkabiliriz. Tanrı bizi iyi olmaya mecbur bırakacak şekilde yaratsaydı, bu nasıl sevgi dolu bir ilişki olurdu? Bu bir ilişki bile olmazdı. Bizlerin robottan farkımız kalmazdı.

Doğal olarak kötü bir olay karşısında içimizden şöyle sesleniriz: "Tanrım, bu kadar kötü bir şeyin olmasına nasıl izin verdin?"

Yaşadığımız Dünya

Bu dünya çok güvenlikli bir yer değildir. Birisi bizi her an vurabilir ya da kaza ile arabası ile ezebilir. Tanrı'nın isteklerine insanların uymadığı bu dünyada her an, her şey başımıza gelebilir.

Bizler Tanrı'nın merhameti altındayız. Evreni sayısız yıldızlarla yaratan Tanrı şöyle konuşmuştur: "Tanrı şöyle buyurdu: "Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu."8 "Tanrı kutsal tahtına oturmuş, Krallık eder uluslara"9. O'nun kudreti ve bilgeliği sınırsızdır. Bizler için çözümsüz olan sorunlar Tanrı için hiçbir şeydir: "Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?"10 Tanrı, her şeye hükmetmekte, aynı zamanda insanlara iyilik ile kötülük yapma arasında seçim de sunmaktadır.

"Doğudan yırtıcı kuşu, Uzak bir ülkeden Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, Kesinlikle yerine getirecek, Tasarladığımı yapacağım mutlaka."11

"Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: «Tanrı kibirlilere karşıdır,ama alçakgönüllülere lütfeder.»"12

Ya Yaşamlarımız?

Her birimiz yaşamımızda bir an için bile olsa Tanrı'ya isyan eder "neden, niçin?" soruları ile Tanrı'ya yakarırız. Eğer kendimizi katiller ile kıyaslarsak kendimizi sevgi dolu, saygıdeğer, iyi insanlar olarak nitelendirebiliriz. Ancak tamamen dürüst bir şekilde yüreğimizde Tanrı ile yüzleşirsek ne kadar günahkar olduğumuzu görmemiz hiç de zor değildir. Tanrı'ya dua ederken Tanrı'nın bizim günahkarlığımızı, bencilliğimizi ve isyanlarımızı fark ettiğini anlamaz mıyız? Bizler yaşamlarımız ve eylemlerimiz ile kendimizi Tanrı'dan uzaklaştırdık. O'nsuz yaşamlarımızı idare edebileceğimizi düşünmekten kendimizi alamadık. Kutsal Kitap şöyle der: "Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi."13

Sonuçları? Bizim günahımız bizi Tanrı'dan ayırdı ve yaşamımızı çürütmeye başladı. Günahın cezası ölümdür, yani Tanrı'dan sonsuz ayrılıktır. Ancak Tanrı bizim için bir kurtuluş imkanı sunmuştur.

Tanrı'nın Sunduğu Yol

Tanrı bizleri kurtarmak için dünyaya şahsen gelmiştir. "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi."14

Tanrı, bu dünyada karşılaştığımız ve çektiğimiz acıyı bilmektedir. İsa Mesih, Tanrılığından sıyrılıp insan bedeni alıp aramızda yaşamıştır. İsa Mesih de bu dünyada yaşarken susadı, acıktı, yoruldu, suçlamalarla karşılaştı ve dışlandığı için ailesinden, arkadaşlarından uzaklaştı. İsa Mesih, günlük sıkıntılardan çok daha ötesine göğüs gerdi, O Tanrı olduğu halde, bizim günahımızı yüklenip aşağılanmalara, işkenceye ve öldürülmeye maruz kaldı. "Sevginin ne olduğunu, Mesih'in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir."15

İsa Mesih ileride O'nun çarmıha gerileceğini öğrencilerine söylemişti. Öldükten üç gün sonra dirilerek Tanrı olduğunu kanıtlayacağını önceden bildirdi. İlerde bir gün reenkarnasyon ile geri geleceğini asla söylemedi (gerçekten de öyle yapsaydı bile bunu kim bilecekti ki?) Üç gün sonra aralarında olacağını söyledi ve bunu gerçekleştirdi, 40 gün boyunca yüzlerce insana göründü, onlarla konuştu ve yemek yedi.

Şimdi de bizlere sonsuz yaşam sunmaktadır. Biz bu sonsuz yaşamı kendimiz asla hakedemeyiz. Bu Tanrı'nın bize bir hediyesidir, bunu almak için O'na iman etmemiz ve yaşamlarımıza çağırmamız gerekir. "Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır."16

Eğer günahlarımızı itiraf eder ve Tanrı'ya geri dönersek İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşabiliriz. Bu çok kolaydır çünkü, İsa Mesih yaşamlarımıza gelmek istemektedir. "Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur."17

Öbür Dünya

Ya cennet? "O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz."18 Yüreklerimizde daha iyi bir sonsuz yaşam olduğunu biliyoruz. Sevdiklerimizin tek tek ölmesi ve göz yaşlarına hakim olamamamız bu dünyada eksik olan bir şeylerin olduğunu bize hatırlatan en yakın olaylardan birisidir. Acısız ve zorluksuz bir yaşamın varlığına dair ümit yüreklerimizde bir çıra gibi yanmaktadır. Emin olabileceğiniz bir şey varsa o da Tanrı'nın gerçekten böyle bir yeri bizim için hazırlamış olduğudur. Tanrı bize bu yeri, cenneti sunmaktadır. Cennette Tanrı aramızda yaşayacak ve O'nun hoşlanmadığı hiçbir şey var olmayacaktır. O, herkesin göz yaşlarını Kendisi silecektir. "Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır."19 "Oraya mur dar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecektir."20

"Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca, o zaman Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun."21

Sonsuz yaşam bir yana, bu dünyada bile Tanrı'nın esenliği olmadan yaşamak, tüm acı ve elemlere tek başına maruz kalmak demektir. Yaşam amacımız Tanrı'dır. Esenlik, bilgelik, kudret ve ümit kaynağımız sadece Tanrı'dır. "Tadın da görün, RAB ne iyidir, Ne mutlu O'na sığınan adama!"22

"Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın."23

Yaşamlarını İsa Mesih'e adayanlar, Kutsal Kitap'ta da belirtildiği gibi, kayanın üzerine inşa edilmiş ev gibidirler. Karşılaşılacak depremler, seller, rüzgarlar onları yıkamaz, çünkü bu evlerin köşe taşı İsa Mesih'tir.

Tanrı'yı Tanımak

Senin, Tanrı'nın bu çağrısına şu an cevap verme imkanın vardır. "Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."24 Tanrı'da olabilmemizin tek yolu İsa Mesih'te olmamızdır. "İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez."25 "İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz."26

Eğer bunu yapmayı istiyorsanız ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şu dua size faydalı olabilir. Dua etmek demek Tanrı ile dürüst bir şekilde konuşmak demektir: "Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. İsa Mesih'i yaşamıma verip, günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Artık senden ayrı olmak istemiyorum. Hayatım senin Rab. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap, AMİN"

Eğer bu duayı içten bir şekilde ettiysen seni bekleyen çok büyük değişimler kapıdan içeri girdi. Tanrı'yı her gün daha fazla tanıyacaksın ve yaşamdan çok daha tatmin alacaksın. "Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim."27 O, senin içinde yaşayacaktır. "İsa ona şu karşılığı verdi: Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız."28 "Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım."29

Etrafınızdaki dünyada ne olursa olsun Tanrı yanınızdadır. İnsanlar Tanrı'yı tanımasalar da, Tanrı zor durumları Kendisini tanımaları için kullanabilir. Tanrı, dünya üzerinde olan her şeye hükmetmektedir. Eğer sen Tanrı'daysan, O'nun şu vaadinde huzur bulabilirsin: "Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz."30

İsa bizi asla terk etmeyeceğine dair söz vermiştir:

"Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın."31 "Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!"32 "Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: «Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam.»"33 Tanrı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve O'nun yaşamlarınız için olan amacını öğrenmek istiyorsanız Kutsal Kitap'ın Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kısımlarını okuyunuz.

 İsa Mesih'i az önce yaşamıma davet ettim. (Bu konuda size faydalı olabilecek bilgiler göreceksiniz)…
 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Yeşaya 46:9 (2) Mezmurlar 46:1 (3) Yeremya 29:13 (4) 2. Korintliler 4:8-9 (5) Nahum 1:7 (6) Mezmurlar 145:18-19 (7) Matta 10:29-31 (8) Yaratılış 1:14 (9) Mezmurlar 47:8 (10) Yeremya 32:27 (11) Yeşaya 46:11 (12) Yakup 4:6 (13) Yeşaya 53:6 (14) Yuhanna 3:16-17 (15) 1. Yuhanna 3:16 (16) Romalılar 6:23 (17) 1. Yuhanna 5:12 (18) Vaiz 3:11 (19) Vahiy 21:4 (20) Vahiy 21:27 (21) 1. Korintliler 15:28 (22) Mezmurlar 34:8 (23) Yuhanna 14:27 (24) Yuhanna 1:12 (25) Yuhanna 14:6 (26) Vahiy 3:20 (27) Yuhanna 10:10 (28) Yuhanna 14:23 (29) 1. Yuhanna 5:11-13 (30) Romalılar 8:28 (31) Yuhanna 14:27 (32) Yuhanna 16:33 (33) İbraniler 13:5


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: