×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
Tanrı’yı Tanımak

Üçlübirlik’i açıklayabilir misiniz?

PDF

Soru: "Üçlübirlik, yani Kutsal Üçlübirlik hakkında ne diyorsunuz?"

Bizler üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Her fiziksel nesnenin belli bir eni, boyu ve derinliği vardır. Bir kimse bir başkasına benzeyebilir, onun gibi davranabilir, hatta konuşabilir. Ama bir kimse bir başkasıyla tıpatıp aynı olamaz. Onlar farklı bireylerdir.

Ne var ki, Tanrı üç boyutlu bir evrenin limitlerinden bağımsızdır. Tanrı ruhtur. Ve O bizlerden sonsuzlarca daha karmaşıktır.

Bu yüzden Oğul İsa, Baba Tanrı’dan farklı, ama gene de aynı olabilir.

Kutsal Kitap Oğul Tanrı, Baba Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı’dan açıkça söz eder. Ancak yalnızca tek bir Tanrı olduğunu vurgular.

Eğer işi matematiğe vuracak olursak, işlemimiz 1+1+1=3 olmayacaktır. Yapacağımız işlem 1x1x1=1’tir. Tanrı Üçlübirlik’tir.

Üçlübirlik terimi, Kutsal Kitap’ın Tanrı hakkında ortaya koyduğu şeyi, yani Tanrı’nın aynı kutsal öze sahip üç “Kişi” olduğunu tanımanın bir yoludur. Bazıları Üçlübirlik’i açıklayabilmek adına H2O’nun su, buz ve buhar olması (farklı formlarda olmakla birlikte hepsi de H2O) gibi insani benzetmeler yapmıştır. Bir diğer benzetme bir yumurtanın kabuğa, sarıya ve beyaza sahip olmasıdır, ama bu yumurta benzetmesi Tanrı’nın “kısımlardan” meydana geldiği algısını yaratır ki, bu doğru değildir.

Oğul Tanrı (İsa) tamamen ve bütünüyle Tanrı’dır. Baba Tanrı tamamen ve bütünüyle Tanrı’dır. Ve Kutsal Ruh Tanrı tamamen ve bütünüyle Tanrı’dır. Ancak yalnızca tek bir Tanrı vardır. Dünyamızda sınırlı insan tecrübemizle Üçlübirliği anlamamız güçtür. Ama başlangıçtan beri Tanrı’yı Kutsal Yazılar’da böyle görüyoruz. Yaratılış 1:26’daki “kendimize” ve “yaratalım” çoğul ifadelerine dikkat ediniz -- Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun."

 • Tam bir liste olmamasına rağmen, Üçlübirlik Tanrı’nın tek olduğunu gösteren başka Kutsal Yazılar vardır:
 • "Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir!"1
 • "RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok."2
 • “Birden fazla Tanrı yoktur".3
 • “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum" dedi."4
 • "Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin."5
 • İsa dedi: "Ben ve Baba biriz."6
 • "Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür."7
 • "Beni gören beni göndereni de görür."8
 • “İçinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir.”9
 • "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır."10
 • Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek."11
 • Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.… " İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız."12

Bak: İsa Mesih'in yaşamı - İnanmak için sebepler

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

Dipnotlar: (1) Yas. 6:4 (2) Yşa. 45:5 (3) 1Ko. 8:4 (4) Mat. 3:16-17 (5) Mat. 28:19 (6) Yuhanna 10:30 (7) Yuhanna 14:9 (8) Yuhanna 12:45 (9) Rom. 8:9 (10) Mat. 1:20 (11) Luka 1:35 (12) Yuhanna 14:16-17, 23


BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: