×
ARAMA
TanriyiTanimak.com
Bak - Keşfet - Sor
İsa Mesih Kimdir?

Yahudilik ve Hristiyanlık

Hem Yahudilikte hem de Hristiyanlıkta İsa Mesih’e inanç söz konusudur. Peki neden çoğu Yahudi İsa’yı Mesih olarak görmez?

PDF

Yahudiliğin İsa’yı neden Mesih olarak kabul etmediğini hiç merak ettin mi? Elbette “İsa’nın Yahudileri” İsa Mesih’e inandığını söyler ve bu doğrudur. Ancak genel olarak, Yahudilik neden İsa’nın kendi Mesihleri olmadığına karar vermiştir?

Kısaca açıklamak gerekirse, İsa Yahudilerin Mesih olmasını beklediği kişi profiline uymuyordu. Aslında, İsa’nın yaptıklarının çoğu bir Mesih görüşüne aykırıydı.

Örneğin, Mesih İsa’nın zamanında, Yahudi dini liderler, Şabat gününde çalışmaya karşı Eski Antlaşma yasalarını uyguluyorlardı. Ancak Mesih İsa, aynı diğer günlerde olduğu gibi, Şabat gününde insanları iyileştiriyordu. Yahudiler bu durumdan rahatsız olmuşlardı, İsa gerçekten Mesih olsaydı, Rab tarafından düzenlendiğini düşündükleri dini yasalara karşı gelmezdi. Yuhanna 5:8-16’daki başka bir örnek de ,Mesih İsa doğuştan topal olan (38 yıldır) bir adam gördü ve:

“İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü’ydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” dediler, “Şilteni toplaman yasaktır.” Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: “Beni iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü’ dedi.” “Sana, ‘Şilteni topla ve yürü’ diyen adam kim?” diye sordular. İyileşen adam ise O’nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin” dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar.”

Elbette, Yahudi liderlerin Mesih İsa’yla Şabat gününde birini iyileştirmesinden daha büyük sorunları vardı. Eğer İsa gerçekten de Mesih olsaydı, kendileri gibi düşünüp davranmalı diye düşünüyorlardı. Ancak Mesih İsa hırsızları ve fahişeleri kınamak yerine onlarla vakit geçiriyordu. Dini liderleri ve yasaları herkes içinde şereflendirmesi gerekirken, ikiyüzlülükle ilgili sert bir şekilde konuşuyordu. Ve daha da kötüsü, İsa onlara açıkça sonsuz yaşam vermeye geldiğini söylüyordu ama ona inanmadıkları takdirde kendi günahlarında öleceklerdi. Bu da Yahudilerin güvenlerini kazanmanın iyi bir yöntemi değildi.

Yahudilerin olması gereken Mesih hakkındaki düşünceleri nelerdi? Geçmişte (şu anda da) İsrail üzerinde sonsuza dek hüküm sürecek olan siyasi bir Kurtarıcıyı, bir Kralı dört gözle bekliyorlardı.

Eski Antlaşmadaki ayetler, Mesih hakkında iktidar, muzaffer bir Kral olarak geleceğine ve krallığını kuracak olan peygambere dair kehanetler içerir. Bunlar henüz gerçekleşmedi ancak İsa geri döndüğünde gerçekleşecek. Mesih’in Kral tasvirine ek olarak, diğer yüzlerce Eski Antlaşma kehaneti de Mesih’ten günahları için bir Kurtarıcı olarak açıkça söz etmektedir. İsa’nın yaptığı şey de buydu ve birçok Yahudi O’na inansa da diğerleri Mesih olduğunu reddediyordu.

İsa Mesih geldiğinde, hayatı Eski Antlaşmadaki 300’den fazla özel tahminle birebir uyuşuyordu. Mika peygamber Mesih’in Beytlehem’de doğacağını tahmin etti. Yeşaya mucizevi doğumunu, yani bir bakirenin hamile kalacağını önceden söyledi. Zekeriya peygamber bir eşeğin Kudüs’e girişini ve İsa’nın öğrencilerinden biri tarafından 30 parça gümüş uğruna ihanete uğrayacağını önceden haber verdi.

Yeşaya 61:1-3’te şöyle diyor:

“Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, …”

Davut Peygamber, Mesih’in el ve ayaklarının delineceğini ve askerlerin kıyafetleri için kura çekeceğini ön görmüştü.

İsa Mesih Eski Antlaşmadaki 300 öngörüyü mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. Peter Stoner’ın Josh Macdowell’dan alıntıladığı gibi “Bu tahminlerden 8’ini bile yerine getiren başka bir kişinin olma olasılığı 100.000.000.000.000.000’da 1’dir”.

Tüm bunlara rağmen, kehanetler Eski Antlaşmada geçmiş İsa Mesih de bunları yerine getirmiş olsa da, Yahudilerin Mesih olarak dört gözle bekledikleri kişi, sonunda diğer milletlerle çatışmaktan onları kurtaracak, politika odaklı siyasi bir Mesih’ti. İsa’nın zamanında, Yahudiler Romalıların hakimiyeti altındaydı ve birçok Yahudi İsa’nın kendilerini Roma hükümetinden kurtaracak olan Mesih olmasını umuyordu.

Bu ümide istinaden, büyük bir kalabalık Mesih İsa Kudüs’e girerken O’nun için bir geçit töreni düzenledi. İsa Mesih bir eşeğin üzerinde Kudüs’e doğru yol alırken (Mesih’le ilgili yapılan kehanetteki gibi), yolun karşısına ağaç dalları bıraktılar ve “Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun” (Matta 21:9) dediler. Mesih İsa’nın öğrencileri bile ona coşkuyla “Krallığını kuracak mısın?” diye sordular. Herkes, Mesih İsa’nın Yahudileri Romalıların hakimiyetinden kurtarmasını umuyordu. Ancak İsa Mesih’in gelme amacı bu değildi.

O, Yeşaya’nın 53:3-6’da Mesih hakkında öngördüklerini yerine getirmek için geldi:

“İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”

İsa Mesih Yahudiler de dahil olmak üzere, herkesin günahlarının bedelini ödeyip her bir bireyin affedilmesi için geldi. Ama Yahudiler günahlarının bedelini ödeyecek bir Mesih aramıyorlardı. İsa’nın da bir gün yapacağı üzere, tüm ulusları yönetecek bir Mesih istiyorlardı.

Tıpkı Yahudilerin Romalılar tarafından hükmedildiği gibi, bugün İsrail bile baskı altında olmaya devam ediyor ve diğer uluslarla gerginlik halinde. Kutsal Kitaba göre, Kudüs siyasi çalkantıların en merkezi yeri olmaya devam edecek ve bu durum, Mesih İsa geri dönene kadar da böyle olacak. İsa Mesih ikinci kez geldiğinde günahlarımızın bedelini ödemek gibi alçakgönüllü bir amaçla gelmeyecek, bunu zaten daha önce yaptı. Mesih hakkında Eski Antlaşmada yapılmış olan ve henüz gerçekleşmemiş kehanetleri yerine getirmek için Kral, Muzaffer ve Yargı olarak geri gelecek.

Yuhanna’nın müjdesi 1:10-12’de şöyle diyor:

“O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.”

İsa’ya inanmanın neden gerekli olduğunu açıklayan bir makale okumak istersen: Kör Bir İman Değil…

 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
 Bize e-mail ile ulaşın…

BU MAKALEYİ PAYLAŞIN: